Projektai

Pažink save ir būk laimingas Rokiškio mieste

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto vykdytojas:

 

 

Partneriai:

Rokiškio rajono savivaldybės administracija ir Rokiškio rajono neįgaliųjų draugija

 

Projekto tikslas – skatinti socialinę integraciją, užtikrinant gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų ir kitų susijusių paslaugų teikimą ir plėtrą.

Projekto uždavinys - organizuoti socialines paslaugas, siekiant padidinti įtaką projekto dalyvių integracijai ir psichosocialinei aplinkai gerinti.

Projekto tikslinė grupė - socialinę atskirtį patiriantys 40 asmenų, neįgalieji ir senyvo amžiaus asmenys, Rokiškio mieste.

Projekte suplanuotos socialinės ir socialinės terapijų paslaugos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti – specialiosios socialinės paslaugos, kurių tikslas gražinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę – tikslinės grupės asmenų socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas per įgūdžių ugdymą ir palaikymą per terapinę pagalbą. Numatomos vykdyti projekto veiklos: 1. Psichosocialinė pagalba ir informacijos suteikimas apie socialines paslaugas: Psichosocialinė pagalba, kaip atsitiesti po krizių ir išgyvenimų bus suteikiama projekto dalyviams; Sveikos mitybos paskaita; Paskaita “Sveikas gyvenimo būdas” ; Informacijos apie socialines paslaugas teikimas ir tarpininkavimas jas gaunant. 2. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas per socialines terapijas: Muzikos terapija; Aromaterapija; Socialiniai judėjimo užsiėmimai; Terapiniai mezgimo ir siuvimo užsiėmimai.

Projektas prisidės prie socialinės integracijos didinimo Rokiškio miesto bendruomenėje.

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastato pritaikymas neįgaliesiems

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto vykdytojas:

 

 

 

Projekto metu planuojama atnaujinti ligoninės infrastruktūrą, remontuojant patalpas ir ligoninės prieigas adresu V. Lašo g. 3, Rokiškis, pastato unikalus Nr. 7398-8030-2018., pritaikyti patogesniam neįgaliųjų judėjimui. Projekto metu bus įrengta reikiama infrastruktūra ir priemonės, gerinančios sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą žmonėms su negalia:
- Keičiamas pasenęs ir nesaugus liftas, kuris leis pasiekti pacientams šiuo metu tik laiptais pasiekiamus ligoninės skyrius. Lifte bus įrengta garsinė aukštų pranešimo sistema, užrašai Brailio raštu.
- Įrengiamas pandusas prie pagrindinio įėjimo. Pandusas su gruoblėtu paviršiumi, ryškiu žymėjimu silpnaregiams.
- Pagrindiniame įėjime ir priėmimo skyriaus įėjime durys pakeičiamos į ne siauresnes nei 850 mm automatiškai slankiojančias duris, išplečiamos šių įėjimų laiptų aikštelės.
- Neįgaliesiems pritaikomi 3 san. mazgai , įrengiant spec. klozetus, dušus, porankius, ne mažiau kaip 850 mm pločio duris.
- Neįgaliesiems pritaikomi koridoriai, įrengiant porankius bei atstatant sienų būklę dėl porankių įrengimo.

 

Geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinio kabineto įkūrimas VŠĮ Rokiškio rajono ligoninėje

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto vykdytojas:

 

 

 

 

Projekto metu VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje numatomas 8 vietų geriatrijos dienos stacionaro skyriaus ir konsultacinio kabineto įkūrimas. Tam būtina atlikti patalpų remontą bei įsigyti būtiną įrangą ir baldus. Įgyvendinus Projektą bus sudarytos sąlygos VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje atlikti gydomąją senyvo amžiaus asmenų sveikatos priežiūrą atliekant įvairiapusį sveikatos būklės tyrimą, įvertinant medicinines ir psichosocialines problemas bei funkcinį pajėgumą, sudarant integruotą gydymo ir ilgalaikės priežiūros planą. Sukurti Projekto rezultatai leis pagerinti sveikatos priežiūros kokybę bei užtikrinti geriatrijos paslaugų prieinamumą Rokiškio rajone.