Atgal

Korupcijos prevencija

Ligoninėje korupcija netoleruojama

Ligoninėje ypatingas dėmesys skiriamas ne tik pacientų gydymo kokybei, profesiniams medikų poreikiams, bet ir korupcijos prevencijai.

Viešosios įstaigos Rokiškio rajono ligoninės administracija yra suinteresuota, kad ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą), todėl asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika ligoninėje, kviečia netylėti, o apie tai pranešti.

Korupcijos prevencija VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje

Pastebėjus korupcinio pobūdžio veiklą mūsų įstaigoje prašome informuoti:
telefonu 8 458 55101 / teikti raštu adresu: V.Lašo g. 3, 42106 Rokiškis / elektroniniu paštu administracija@rokiskioligonine.lt


Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą ir panaudojimą korupcijos prevencijos įstaigoje tikslais.


Atsakomybė už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimą (225 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.).

Duodant kyšį (paperkant) ne tik pažeidžiama nustatyta valdymo tvarka, bet yra pažeidžiamas ir asmenų lygybės prieš įstatymą principas, kadangi tokiu atveju konkretus asmuo neteisėtai įgyja pranašumą prieš kitus asmenis. Baudžiamajame kodekse (BK) įvardyta, kad už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei davimą. BK 225 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris ima kyšį, „baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų“, o duodantis kyšį – „baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“ (BK 227 str.).

Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą tik tada, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis, pasiūlęs, pažadėjęs ar davęs kyšį, iki pranešimo apie įtarimą jam įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, arba kyšį jis pasiūlė, pažadėjo ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.

SAM informacija

Sveikatos apsaugos ministerija siekia užtikrinti kuo kokybiškesnę, skaidresnę pacientų sveikatos priežiūrą, t. y. kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos visiems pacientams, neišskiriant jų teisinės, socialinės padėties, neįgalumo, lyties, tikėjimo, įsitikinimų, amžiaus ar kitų savybių, ugdyti gydytojų profesinį objektyvumą, nešališkumą, sąžiningumą nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų. Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama mažinti ir šalinti korupcijos apraiškas sveikatos sistemoje, siekia užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros srityse ir skatina visuomenę būti pilietiškais bei pranešti apie korupciją.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

Pranešti apie korupciją galite:

1. Specialiųjų tyrimų tarnybai:https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/ arba pateikiant elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.

2. Policijai: bendruoju pagalbos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/report-anonymous

3. Sveikatos apsaugos ministerijai:elektroniniu paštu korupcija@sam.lt; arba anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2).

Ministerija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

SST karštoji linija

Duodamas kyšį, darai nusikaltimą. Jei susidūrei su korupcija – pranešk STT.

Pranešimai priimami:

„Karštąja linija“ visą parą          tel.: (8 5) 266 3333

Faksu visą parą                          faks.: (8 706) 63 307

El. paštu                                       pranesk@stt.lt

 

Komisija atsakinga už korupcijos prevenciją
     
Aistė Sketerytė - Jasinevičienė a.jasineviciene@rokiskioligonine.lt 8 458 55105
Romualda Žaliukienė romualda@rokiskioligonine.lt 8 458 55103
Jovita Jonušaitienė jovita.jonusaitiene@rokiskioligonine.lt  
Jūratė Čypienė jurate.cypiene@rokiskioligonine.lt  
Regina Tamošiūnienė