Atgal

Konkursai ir darbo skelbimai

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, juridinio asmens kodas 173224274, V. Lašo g. 3, Rokiškis, skelbia Atranką  VšĮ Rokiškio rajono ligoninės socialinio darbuotojo pareigoms užimti.

Darbo pobūdis: socialinio darbuotojo veikla apima socialinių paslaugų teikimą pacientams (jų artimiesiems), siekiant sustiprinti įstaigoje besigydančio paciento prisitaikymo prie  aplinkos sugebėjimus, padėti jam integruotis į visuomenę ir atnaujinti ryšius su bendruomene, skatinti pilnavertiškesnį asmens socialinį funkcionavimą.

Reikalavimai:

• būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar  asmeniu, turinčiu leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka;

• mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą pagal Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija), nuostatas;

• būti įgijusiam socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį

Socialinis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

• išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikimą bei kitų šios pareigybės reikalavimų ir funkcijų vykdymą. 

• gebėti teikti socialinę pagalbą įvairių socialinių grupių ir specialiųjų poreikių turintiems pacientams, išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą, slaugos modelius, suprasti slaugos kaip sveikatos priežiūros sistemos sudedamosios dalies svarbą;

• gebėti bendradarbiauti su įstaigos darbuotojais ir pacientų artimaisiais bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant paciento problemas;

• gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą,  savarankiškai pasirinkti  darbo formą, metodus;

• mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, analizuoti, apibendrinti, kritiškai vertinti informaciją  ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

• mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programa);

• žinoti bei gebėti taikyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir  apskaitos reikalavimus, turėti raštvedybos įgūdžių;

• būti nepriekaištingos reputacijos.

Pageidaujantys dalyvauti Atrankoje turi pateikti šiuos dokumentus:

• prašymą leisti dalyvauti  atrankoje (laisva forma);

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

• išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

• gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas

Dokumentai pateikiami el. paštu [email protected] arba pristatomi įstaigos administracijai  adresu V. Lašo g. 3, Rokiškis  iki 2024 m. birželio 17 d. įskaitytinai.

Atranką numatoma vykdyti 2024 m. birželio 20 d.

 

Informacija pasiteiravimui:  tel. (+370 458) 55105, el. p. [email protected].

 

 VšĮ Rokiškio rajono ligoninei šiuo metu reikalingi:

Vidaus ligų gydytojas (-a)

Vaikų ligų gydytojas (-a)

Gydytojas (-a) endokrinologas (-ė)

Gydytojas (-a) ortopedas-traumatologas (-ė)

Gydytojas (-a) dermatologas (-ė)

Gydytojas (-a) radiologas (-ė)

Gydytojas (-a) chirurgas (-ė)

Gydytojas (-a) gastroenterologas (-ė)

Gydytojas (-a) otorinolaringologas (-ė)

Gydytojas (-a) oftalmologas (-ė)

Medicinos gydytojas (-a)

Bendrosios praktikos slaugytojas (-a)

Bendrosios praktikos slaugytojas operacinei (-a)


 

Reikalavimai:
galiojanti licencija

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką siųsti adresu

V.Lašo g.3, LT-42106 Rokiškis arba el.paštu: [email protected]

Darbo sąlygos ir užmokestis aptariami vietoje.

Daugiau informacijos te. 8 458 55101