Atgal

Informacija

PSD
Nutrūkus gyventojų privalomajamsveikatos draudimui (PSD), kitą kalendorinį mėnesį asmuo gauna visas sveikatos priežiūros paslaugas, bet iki to mėnesio paskutinės dienos privalosusitvarkyti PSD (įsidarbinti, įgyti draustumą valstybėslėšomis arba pats susimokėti PSD įmoką).
 
Jeiiki paskutinėskalendoriniomėnesio dienos gyventojas nesusitvarkė PSD, už jam nemokamai suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas bus
išieškoma žala Privalomojo sveikatos draudimo fondobiudžetui teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Išsamesnė informacija teikiama tel. 8700 88888, el.paštu inf, atvykus į PanevėžioTLK ar kreipusis įligonių kasosatstovą Jūsų mieste
Pavojingųjų medicininių atliekų naudojimas (nukenksminimas) VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje

INFORMACIJA apie VšĮ Rokiškio rajono ligoninės planuojamos ūkinės veiklos

„PAVOJINGŲJŲ MEDICININIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMAS (NUKENKSMINIMAS) VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖJE” atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

2015 – 10 - 20

1.  Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, V. Lašo g. 3, Rokiškis, tel. (8 458) 55095, (8 458) 55101.

2.  Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Pavojingųjų medicininių atliekų naudojimas (nukenksminimas) VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje.

3.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Panevėžio apskr., Rokiškio r. sav., Rokiškis, V. Lašo g. 3.

4.  Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriaus priimta atrankos išvada (2015-10-16 rašto Nr. (15.5)-A4-11554): planuojamai ūkinei veiklai – pavojingųjų medicininių atliekų naudojimas (nukenksminimas) VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje, V. Lašo g. 3, Rokiškyje poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.  Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje, V. Lašo g. 3, Rokiškyje, tel. (8 458) 55095, (8 458) 55101, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo).

6.  Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriui, Žvaigždžių g. 21, Panevėžyje, tel. (8 45) 58 1431. Pasiūlymų teikimo terminas: 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje, V. Lašo g. 3, Rokiškyje, tel. (8 458) 55095, (8 458) 55101, Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Panevėžio skyriuje, Žvaigždžių g. 21, Panevėžyje, tel. (8 45) 58 1431, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo).

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas)      

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė

Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti

Siekiant mažinti sveikatos netolygumus tarp Lietuvos regionų bei gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą gyventojams pradėtas įgyvendinti 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr.08.4.2-ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ projektas. Šiuo projektu siekiama pritraukti jaunus specialistus į sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose jų trūksta labiausiai. Projekto lėšomis bus apmokamos gydytojo rezidento studijų įmokos ar gydytojo rezidento  studijų nurodyta studijų kaina.

    Projekto pagrindinė veikla :

  • Šeimos gydytojų;
  • Gydytojų kardiologų;
  • Gydytojų neurologų;
  • Gydytojų pulmonologų
rezidentūros studijų finansavimas.

 

Rezidentams, negavusiems Valstybės finansavimo, rekomenduojame naudotis projekte siūloma finansine parama ir kviečiame prisijungti prie  VšĮ Rokiškio rajono ligoninės darbuotojų kolektyvo.

Išsamesnė informacija:

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė

Direktorė Ramunė Markevičienė

Tel. 8 458 55101

El.p.: direktorius@rokiskioligonine.lt;

        administracija@rokiskioligonine.lt.