Apie mus

Misija
Teikti pacientams mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančius pacientų poreikius ir interesus bei viršijančias jų lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovo keliamus reikalavimus.
Vizija
Tapti viena geriausių šalyje, Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančia klinika, pirmenybę teikiančia kokybiškų darbo sąlygų sudarymui personalui ir optimalių aptarnavimo sąlygų sudarymui pacientams.
Pagrindinis veiklos tikslas
Lietuvos gyventojų sveikatos atstatymas, prieinamos ir tinkamos įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos  priežiūros paslaugų suteikimas. Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai yra organizuoti ir teikti nespecializuotas, specializuotas kvalifikuotas pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros ambulatorines ir stacionarines, palaikomojo gydymo ir slaugos, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas.