Atgal

Viešų privačių interesų deklaravimas


VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pareigybių, kurias vykdantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Deklaruojantis asmuo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, po deklaruojančio asmens priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos pateikti privačių interesų deklaraciją Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka, o pasikeitus pateiktoje deklaracijoje nurodytiems duomenims ar privatiems interesams – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti deklaraciją.

 

1. Direktorius;

2. Direktoriaus pavaduotojas medicinai;

3. Struktūrinio padalinio vadovas;

4. Gydytojas;

5. Viešojo pirkimo komisijos narys;

6. Asmuo, paskirtas atlikti supaprastintus pirkimus;

7. Pirkimų procedūrose dalyvaujantis ekspertas;

8. Viešojo pirkimo iniciatorius.

 

Atsakingas asmuo viešūjų ir privačių deklaracijų klausimais Galina Valskienė

Tel. 0 458 75015