Atgal

Privačių interesų deklaravimas

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL REKOMENDACIJOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖS VYKDYMO

Teisininkė Aistė Sketerytė - Jasinevičienė yra paskirta VšĮ Rokiškio rajono ligoninės atitikties pareigūnu, atsakingu už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų
prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais.

Tel.: 8 458 55105

el. paštas: a.jasineviciene@rokiskioligonine.lt