Atgal

PASLAUGOS

Privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiems pacientams sveikatos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos nemokamai – už jas gydymo įstaigoms sumoka ligonių kasos.

PSDF (ligonių kasos) lėšomis finansuojamos paslaugos

 Nemokamai teikiama:

Būtinoji medicinos pagalba, vadovaujantis ūmių klinikinių būklių ir skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijų sąrašu, patvirtintu Sveikatos apsaugos ministerijos. Sąrašas iškabinamas pacientams matomoje vietoje;

Planines ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos sutartyse su teritorinėmis ligonių kasomis Lietuvos gyventojams, apdraustiems sveikatos draudimu ir Europos sąjungos šalių narių piliečiams, pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę (sertifikatą) ir E formos pažymą.

Nemokamai planines paslaugos teikiamos tik dėl pagrindines ligos (dėl kurios siųstas ambulatorinei konsultacijai arba hospitalizuotas) ir lėšų ribose, nustatytose sutartyse su teritorinėmis ligonių kasomis.

 

Visi privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdrausti asmenys turi teisę gauti gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugas be papildomų mokesčių. Visas gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugas jiems kompensuoja ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF).

Norint gauti iš PSDF apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas būtina mokėti PSD įmokas, būti apdraustam ir kreiptis į gydymo įstaigą, sudariusią sutartį su TLK. Kiekvienas apdraustasis gali laisvai pasirinkti polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą.