Atgal

Į Rokiškį atvykstantiems dirbti gydytojams finansinė išmoka gali siekti ir 50 tūkst. eurų

2024 04 26

 
Taryba balandžio mėnesio posėdyje patvirtino naują Finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Rokiškio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas (ASPĮ), skyrimo tvarką.

Toks sprendimas priimtas tikintis, kad finansinė parama paskatins trūkstamų gydytojų atvykimą ir įsidarbinimą Rokiškio rajono ASPĮ. Šiais metais gydytojų pritraukimui suplanuotas 100 000 eurų biudžetas.

Pagal naująją tvarką vienkartinė 15 000 eurų išmoka (neatskaičius mokesčių) skiriama gydytojui, jei jis įsipareigoja mūsų rajono ASPĮ dirbti ne trumpiau kaip 2 metus, ne mažesniu kaip vieno etato darbo krūviu ir deklaruoja gyvenamąją vietą Rokiškio rajono savivaldybėje. Jeigu gydytojas dar trims metams pratęsia darbo sutartį su ASPĮ ir įsipareigoja iš viso išdirbti 5 metus, jam gali būti papildomai skiriama 20 000 eurų (neatskaičius mokesčių) vienkartinė išmoka. Tokiu atveju išmoka gydytojui siektų 35 000 eurų.

Išskirtiniais atvejais gydytojui gali būti skiriama 50 000 eurų (neatskaičius mokesčių) vienkartinė išmoka, jei jis įsipareigoja ASPĮ dirbti ne trumpiau kaip 5 metus, ne mažesniu kaip vieno etato darbo krūviu ir deklaruoja gyvenamąją vietą Rokiškio rajono savivaldybėje. Vienkartinė išmoka mokama dalimis – 20 000 eurų mokama įsipareigojus dirbti ASPĮ, 30 000 eurų išmokama atidirbus ne mažiau kaip vienerius metus.

Gydytojai, jau dirbantys ASPĮ ar pereinantys iš vienos Rokiškio rajono ASPĮ į kitą, pretenduoti į finansinę paramą neturi teisės. Taip pat, jeigu yra finansuojami pagal kitas rėmimo tvarkas ar vykdo sutartinius įsipareigojimus ASPĮ. Finansinė parama taip pat nebus skiriama gydytojams, kurie dirbo rajono ASPĮ ir iki naujos sutarties sudarymo praėjo mažiau kaip 5 metai.

Jeigu gydytojas nutraukia darbo sutartį su ASPĮ anksčiau įsipareigoto termino, turi grąžinti visą išmokėtą sumą.

Kaip informuoja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos gydytoja Evelina Grėbliauskienė, nuo 2020 m. finansine parama mūsų rajone jau pasinaudojo 9 trūkstamų specialybių gydytojai: 5 VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje ir 4 VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre. Šiems gydytojams ir toliau bus mokama nustatyto dydžio kasmetinė piniginė išmoka pagal ankstesnę Finansinės paramos gydytojams skyrimo tvarką.

 

Savivaldybės inform.