Atgal

Bendradarbiavimas

2023 03 21

Viešojoje erdvėje nuskambėjus rezonansiniams įvykiams, per kuriuos dėl agresyvių pacientų kaltės nukentėjo asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) darbuotojai, 2023 m. kovo 20 d., Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis ir Veiklos skyriaus viršininkas Robertas Krasauskas susitiko su VšĮ Rokiškio ligoninės direktoriumi Raimundu Martinėliu dėl bendradarbiavimo, siekiant išsiaiškinti galimybes identifikuoti grėsmes dėl  pavienių išpuolių ir agresijos protrūkių prieš sveikatos priežiūros įstaigų personalą.

                      Susitikimo metu nutarta, kad sveikatos priežiūros įstaigos personalui atsiradus poreikiui iškviesti policijos pareigūnus, vienintelis ir efektyviausias iškvietimo būdas – skambutis skubiosios pagalbos telefono numeriu 112. Susitikimo metu akcentuota, kad ASPĮ darbuotojai turi būti informuoti apie tai, kad jie, pranešdami skubiosios pagalbos telefono numeriu apie įvykius, kai asmenų elgesys kelia realią grėsmę žmonių gyvybei ir (ar) sveikatai, aiškiai ir vienareikšmiškai įvardytų tokias aplinkybes, tada policijos pareigūnai reaguos maksimaliai greitai. Taip pat nutarta, kad pareigūnai pagal kompetenciją yra pasirengę konsultuoti ASPĮ (pasidalinti gerąja praktika) dėl su saugumu susijusios ASPĮ infrastruktūros tobulinimo.