Atgal

Korupcija

2022 08 10

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės administracija (toliau Ligoninė), reaguodama į 2022 m. rugpjūčio 9 d. įvykius dėl įtariamo kyšininkavimo ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, informuoja, kad ligoninė netoleruoja korupcijos, siekia, kad įstaigoje būtų daugiau skaidrumo, tuo tikslu diegia bei įgyvendina korupcijai atsparios aplinkos priemones: didina antikorupcinį sąmoningumą skelbdama informaciją įstaigos interneto svetainėje ir informaciniuose stenduose, organizuoja darbuotojų antikorupcinį švietimą, vykdo apklausas, užtikrina, kad įstaigoje būtų išnagrinėti skundai dėl galimos korupcijos, yra įdiegusi vidaus informacijos apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus teikimo kanalą, vykdo kitą įstaigos antikorupcinę politiką.

Dar kartą raginame visus pacientus ir darbuotojus netoleruoti korupcijos ir apie žinomus kyšio reikalavimo, provokavimo ar siūlymo atvejus pranešti Ligoninės interneto puslapyje nurodytais kanalais:  https://www.rokiskioligonine.lt/korupcijos-prevencija/