Atgal

Padėka

2021 02 03

 

      Parama ir palaikymas sustiprina tikėjimą, kad visi kartu galime įveikti ir koronaviruso iššūkį. Kad esame vieningi ir galime suremti pečius kovoje su nematomu priešu.

      VšĮ Rokiškio rajono ligoninė nuoširdžiai dėkoja visiems už palaikymą, šiltą žodį bei suteiktą paramą šiuo sudėtingu laikotarpiu.

 

 
Už asmens apsaugos priemones dėkojame: 

Rokiškio rajono bilbiotekai

Laisvės TV

UAB „GIRTEKA“

UAB „LEGRA“

Lietuvos pramoninkų konfederacijai

Rokiškio verlo klubui

AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“

Vidmantui Kanopai

ROTARY klubo Rokiškio skyriui

Rokiškio rajono savivaldybei

LR Sveikatos apsaugos ministerijai

 
Už medicininę įrangą ir priemones dėkojame: Už finansinę paramą dėkojame:

UAB “LEGRA“

Užkrečiamų ligų centrui

ROTARY klubo Rokiškio skyriui

LR Sveikatos apsaugos ministerijai

 

Antanui ir Dariui Trumpoms

Už medicinos darbuotojų mokymus dėkojame:

 Už dezinfekcines priemones dėkojame:

UAB „Krizių tyrimo centrui“

 

UAB „DEIMENA“

UAB „KURANA“

AB „Rokiškio komunalininkui“