Atgal

Nuomos konkursas

2021 10 12

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė, juridinio asmens kodas 173224274, buveinė V. Lašo g. 3, Rokiškis, skelbia turto viešą nuomos konkursą

Išnuomojama Rokiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis VšĮ Rokiškio rajono ligoninės patikėjimo teise valdomas nekilnojamas turtas – 2,53 kv. m patalpos, esančios pastate – ligoninėje, žymėjimas plane 1D5p (patalpa pažymėta: 253/5407 1-85 (2,53 kv. m iš 54,07 kv. m)), unikalus Nr. 7398-8030-2018, esančias V. Lašo g. 3, Rokiškyje, bendras pastato plotas – 12111,24 kv. m.

Nuomojamų patalpų naudojimo paskirtis – kavos ir karštų gėrimų bei užkandžių pardavimo automatams pastatyti.

 

Turto nuomos terminas – 5 (penkeri) metai, su galimybe pratęsti sutartį ne ilgiau kaip 10 (dešimčiai) metų.

 

Pradinis nuompinigių dydis 4,89 (keturi eurai 89 ct) eurų per mėnesį be PVM už 1 kv. m.

Nuomininkas be nuompinigių kiekvieną mėnesį turės mokėti Turto išlaikymo (už elektros energiją ir komunalines paslaugas) išlaidas – 100 (vienas šimtas) eurų.

Konkurso dalyvių registravimo vieta – V. Lašo g. 3, Rokiškis, VšĮ Rokiškio rajono ligoninė, (atsakingas asmuo – direktoriaus padėjėja Ramunė Gorovniova, tel.: 8 458 55101, administracija@rokiskioligonine.lt ).

 

Konkurso dalyvis prieš atvykstant registruotis privalo sumokėti į VšĮ Rokiškio rajono ligoninės banko sąskaitą LT08 7300 0100 0257 6717, esančią  ,,Swedbank“, AB, pradinį įnašą, kuris lygus 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio sumai ir sudaro 37,12 Eur.

 

Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – nuo 2021 m. spalio 13 d. 8:00 val. iki 2021 m. spalio 27 d. 17:00 val. Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos užklijuotame voke adresu: V. Lašo g. 3, Rokiškis, VšĮ Rokiškio rajono ligoninė, laikinajai turto nuomos konkurso komisijai (atsakingas asmuo – direktoriaus padėjėja-referentė Ramunė Gorovniova).

 

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku pateikia užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke būti pateikti šie dokumentai: 1) laisvos formos arba Savivaldybės nustatytos formos (http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6367.html) užpildyta paraiška, kurioje nurodoma: konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (reikalavimai fiziniam asmeniui)/asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (reikalavimai juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio paštas adresas; 2) teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; 3) pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, adresas, plotas, patalpų indeksai; 4) paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos turtą; 5) siūlomas nuompinigių dydis; 6) konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai; 7) dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka konkurso nustatyto pobūdžio veiklą; 8) mokestinio pavedimo ar kredito įstaigoje išduoto kvito kopija, kuriame nurodyta, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti nuo 2021 m. spalio 13 d. iki 2021 m. spalio 27 d., darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val., nuo 13.00 iki 15.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į VšĮ Rokiškio rajono ligoninės Ūkio skyriaus vedėją Kęstutį Kurklietį, tel. 8 (458) 55106, 8 (687) 73098, el. p.: kestutis@rokiskioligonine.lt 

 

Su konkurso laimėtoju bus pasirašoma savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartis, kurios projektui yra pritarusi Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-120.

 

Komisijos posėdis įvyks 2021 m. spalio 28 d. 09.00 val., VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pasitarimų salėje, 115 kab., adresu V. Lašo g. 3, Rokiškis.