Atgal

Registracijos tvarka

2020 06 03

Keičiantis epidemiologinei situacijai šalyje, vadovaujantis LR SAM ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimais: 2020-06-04 Nr.V-1377 ir 2020-06-08 Nr. V-1401, supaprastinama registracijos tvarka planinėms specializuotoms ambulatorinėms konsultacijoms (gydytojų specialistų planinėms konsultacijoms, radiologiniams, endoskopinaims ir kt.tyrimams):
·        Nebūtina šeimos gydytojui ar kabineto BPS registruoti pacientus konsultacijoms, pacientai gali registruotis patys;
·        Kadangi išlieka reikalavimas užtikrinti pacientų srautų atskyrimą bei jų valdymą, registracija internetu ar atvykstant į registratūrą – laikinai nevykdoma;
·        Pacientas (ar jo atstovas), kuriam šeimos (ar kito) gydytojo išduotas elektronis siuntimas pasirašytas elektroniniu parašu, konsultacijai ar tyrimui registruojasi pats savarankiškai įstaigos registratūros telefonu 8 458 55096. Būtina išankstinė registracija
·        Gydytojo dermatologo konsultacijoms (kurioms teisės aktu numatyta tvarka nereikalingas siuntimas)  be gydytojo siuntimo pacientas gali registruotis tik nuotolinei konsultacijai (po kurios, gydytojui nusprendus, gali būti paskirta tiesioginio kontakto konsultacija); Tiesioginio kontakto gydytojo konsultacijai privalomas elektroninis siuntimas (Forma E027);
·        LR SAM ministro - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimu: 2020-06-04 Nr. V-1377, registruojant planiniams endoskopiniams tyrimams privalomas COVID-19 testas (paimtas ne vėliau 48 val. iki numatomo tyrimo);
·        Nuo 2020-06-08 atnaujintas etapinis ambulatorinės reabilitacijos II paslaugų teikimas. Fizininės medicinos ir reabilitacijos gydytojų konsultacijos registracija vykdoma aukščiau nurodyta tvarka tel. 8 458 55096. Ambulatorinei reabilitacijai pacientai registruojami tik paskambinus į reabilitacijos skyrių tel. Nr. 8 458 55094. Pacientai į reabilitacijos skyrių gali patekti tik pro atskirą įėjimą (sekti nuorodomis nuo pagrindinio įėjimo).
·        Primename, kad kiekvieno gydytojo specialisto konsultacijai ar tyrimui būtinas atskiras el.siuntimas (Forma E027).